دارای مجوز بین المللی فروش بلیط های هوایی ( IATA )
دارای مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری جهت ارائۀ خدمات مسافرت هوایی
دارای مجوز رسمی از ادارۀ کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران جهت اخذ روادید و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی
عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
عضو انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران