خبرهای سفر و گردشگری


ساعت شمس العماره پس از 90 سال کار کرد

ساعت شمس العماره ساعت اهدایی ملکه ویکتوریا به ناصر الدین شاه چندان کم دردسر نبوده است. زمانی که این ساعت در بلندترین ...

ادامه مطلب

تعطیلی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در تاریخ 13 فروردین ماه

نیاوران به دلیل برخورداری از فضای سبز و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در تاریخ یاد شده (سیزده به در) تعطیل شد.

ادامه مطلب